Създаване на електронни таблици с „Excel“


За създаването на електронна таблица в Excel трябва да имате основни познания в тази област.

За целта трябва да си отворите един документ в Excel:

Маркирайте няколко клетки, както е показано в примера:

След това трябва да изберете рамка за оформянето на таблицата

От меню „Начало“ избирате бутона „Задаване на граници за текущо избраните клетки“, както е показано на картинката

Избирате границите, които са ви необходими. В случая ще изберем „Всички граници“

И ще получите следната таблица:

За да удебелите външните граници на таблицата трябва да изберете функцията “Дебели външни граници“, както е показано в примера:

И вече имате таблица с удебелени външни граници:

Как може да обедините клетките?

Маркирате клетките, които искате да се обединят.

От меню „Начало“ и от падащото меню на бутона „Обедини и центрирай“ избирате начина, по който искате да бъдат обединени клетките.

Ако изберете опцията „Обедини и центрирай“ клетките ще бъдат обединени в една, а текстът ще бъде центриран и ще изглежда по следния начин:

А ако изберете опцията „Обедини по редове“, текстът ще започва от началото на реда и ще изглежда така:

Текста може да удебелите като маркирате желания текст, от меню „Начало“ избирате бутона „Получер /Удебеляване на текста/“

Обединяване на вертикални клетки може да видите в следващите фигури:

След като вече сте оформили таблицата може да си попълните необходимите данни.

Попълнената таблица ще изглежда така:

Вече имате една добре изглеждаща таблица, в която можете да добавяте формули.

За целта е необходимо да маркирате например първия ред и след това да натиснете бутона “Автосумиране” („Auto Sum“)

Сумиране по колони:

И така си сборувате всички редове и колони: